Abonneren  Inloggen

Cao Grafimedia verlopen, wat nu?

5 april 2024

Tijdens de laatste bijeenkomst van cao-partijen, op 15 maart jl., werd geen akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de Grafimedia. Het volgende overleg staat gepland voor volgende week vrijdag, 12 april. De huidige cao had een looptijd tot 1 april 2024. Wat betekent dit voor werknemers in de grafische branche?

Volgens het KVGO hoeven werknemers die onder de Grafimedia-cao vallen, zich geen zorgen te maken. ‘Zolang er geen nieuwe cao is overeengekomen, is er sprake van nawerking’, meldt het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen. ‘Dat komt er in het kort op neer dat de regels van geëindigde cao in werking blijven, tot het moment dat er een nieuwe cao is overeengekomen.’

Tijdens het vorige overleg werd er onder andere gesproken over een langere looptijd van de cao, van 24 in plaats van 18 maanden. Volgende week komen de partijen op nieuw bijeen om de nieuwe cao te bespreken.


Wekelijks het laatste nieuws in je inbox met de PRINTmatters nieuwsbrief